UNIPID

O nás

Vznik firmy UNIPID Trenčín je datovaný do roku 1991, do obdobia zmien systému a to vo všetkých oblastiach spoločenského života. Kolektív, ktorý stál pri zrode tejto spoločnosti bol vytvorený z tímu pracovníkov Keramoprojektu Trenčín, skúsených v oblasti projektovej, inžinierskej a to pri príprave a realizácii hlavne priemyselných investičných stavieb a celkov.

UNIPID Trenčín je súkromná spoločnosť zameraná na prípravu a realizáciu technológií výrobných, energetických a ekologických celkov. Tomuto zodpovedá i dnešný profil spoločnosti, tvorený dvoma projektovými ateliérmi, obchodným oddelením a značnými montážnymi kapacitami. V rámci komplexného zabezpečenia technologických investičných celkov vykonávame pre klienta
 • prípravu (inžiniersku a projektovú) a
 • realizáciu (dodávateľskú a montážnu).
Kódex firmy UNIPID spočíva v komplexnosti a kvalite služieb, o čom svedčí i množstvo zákaziek, predovšetkým v oblasti priemyslu. Úspešné zabezpečenie významných zákaziek pre dnes už stálych investorov, ako napr.:
  HOLCIM (Slovakia) a.s. Rohožník,
  IZOMAT a.s. Nová Baňa,
  RONA a.s. Lednické Rovne,
  SMZ a.s. Jelšava,
  Slovenské elektrárne a.s. VE, o.z. Trenčín,
  LEONI SLOWAKIA s.r.o. Dobrá,
  KERKO a.s. Košice,
  MOBILIER AAH s.r.o. Madunice,
  MATADOR a.s. Púchov,
  SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom, atď...
potvrdilo správnosť orientácie našej spoločnosti.


Ing. Jozef Zahradník
riaditeľ spoločnosti

 
UNIPID s.r.o., Kuzmányho 13, 911 01 TrenčínTelefón:   032 - 650 17 15Fax:   032 - 652 95 44