UNIPID

Referencie

Výrobné technológie
Sušenie sádry v CM - BC HOLCIM Rohožník projekt
Sušenie trosky v CM - BC HOLCIM Rohožník projekt + realizácia
Doprava cementu k expedícii PC 2 HOLCIM Rohožník projekt + realizácia
Malé slinkové silo - PC2 HOLCIM Rohožník projekt
Malé slinkové silo - BC HOLCIM Rohožník projekt
Odber a napojenie slinku z malého slinkového sila PC 1 HOLCIM Rohožník projekt
Expedícia BC - 5. koľaj, I. a II. etapa HOLCIM Rohožník projekt
Sušenie trosky v CM - PC 1 HOLCIM Rohožník projekt + realizácia
Odprášenie CM - PC 1 HOLCIM Rohožník projekt + realizácia
Úprava odprášenia CM - PC 2 L 49 HOLCIM Rohožník projekt
Silo a expedícia PC 1 odprášovanie HOLCIM Rohožník projekt
Sonda pre podávač ílov L45 SMPC2 HOLCIM Rohožník projekt
Odťah odpraškov cementového sila PC 1 HOLCIM Rohožník projekt
Odťah odpraškov cementového sila PC 2 HOLCIM Rohožník projekt
Expedícia VLBC - autá HOLCIM Rohožník projekt + realizácia
Zníž. prašnosti pri zavážaní skládky PC 1 HOLCIM Rohožník projekt + realizácia
Horák Pillard - opotreb. oleje PC 1 HOLCIM Rohožník projekt
Doprava materiálu PC 1 - vykládka HOLCIM Rohožník projekt
Malé slinkové silo pre alternatívne palivá HOLCIM Rohožník projekt
Tesnenie vstupu do rotačnej pece PC 1 HOLCIM Rohožník projekt
Úprava vápenca v lome HOLCIM Rohožník zamer.
Výroba portlandského cementu-rotacná pec HOLCIM Rohožník projekt
Osadenie vzduch. diel pre výmenník rotačnej pece - II. etapa CEMENTÁREŇ Ladce projekt
Fyzikálno chemické laboratórium VET Trenčín projekt
Cementácia RAO ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ Jaslovské Bohunice štúdia
Filtračná komora MV II IZOMAT Nová Baňa projekt + realizácia
Zberná komora MV II IZOMAT Nová Baňa projekt + realizácia
Surovinové hospodárstvo IZOMAT Nová Baňa projekt
Modernizácia systému ofukov IZOMAT Nová Baňa projekt+realiz.
Modernizácia pendla MV I IZOMAT Nová Baňa projekt+realiz.
Odprášenie linky na spracovanie odpadov MASO IZOMAT Nová Baňa projekt+realiz.
Odprášenie dopravných ciest surovín IZOMAT Nová Baňa projekt
Zavážanie pece IZOMAT Nová Baňa projekt+realiz.
Modernizácia kalíškovej linky č.1 RONA Lednické Rovne projekt
Modernizácia kalíškovej linky č.2 RONA Lednické Rovne projekt
Modernizácia kalíškovej linky č.3 RONA Lednické Rovne projekt
Kalíšková linka č. 4 RONA Lednické Rovne projekt
Automatická linka č. 5 RONA Lednické Rovne projekt
Automatická linka č. 6 RONA Lednické Rovne projekt
Rekonšturkcia kmenárne RONA Lednické Rovne projekt
Sklad obalov RONA Lednické Rovne projekt
Rekonštrukcia tav. agregátu č. 5 RONA Lednické Rovne projekt
Dieľňa zušľachťov. veľkých kusov RONA Lednické Rovne projekt
Sušiareň piesku RONA Lednické Rovne projekt + realizácia
GO kalíškovej linky č. 4 RONA Lednické Rovne projekt
GO kalíškovej linky č. 2 RONA Lednické Rovne projekt
Turbokompresorovňa RONA Lednické Rovne projekt
Generátor kyslík - vodík RONA Lednické Rovne projekt
GO automatická linka c. 5 RONA Lednické Rovne projekt
Úpravňa a sušenie bentonitu KBS Kremnica projekt
Obkladačky Lučenec (NOVOKER) KERKO Košice projekt
Rozšírenie výroby NOVOKER NOVOKER Lučenec projekt
Výroba mrazuvzdornej dlažby KERKO Michalovce projekt
Sušenie a sklad. suchých pieskov KERKO Košice projekt
Výroba vysokohlinitých stavív VSŽ Košice projekt
Tehelňa Zlaté Moravce PON. TEH. Zlaté Moravce projekt
Tehelňa Gbelce PON. TEH. Zlaté Moravce projekt
Tehelňa Semerovo PON. TEH. Zlaté Moravce projekt
Tehelňa Preseľany PON. TEH. Zlaté Moravce projekt
Tehelňa Boleráz ZST Pezinok projekt
Tehelňa Borský Jur ZST Pezinok projekt
Tehelňa Dev. Nová Ves ZST Pezinok projekt
Tehelňa Ondrášová SST Žilina projekt
Tehelňa Martin SST Žilina projekt
Tehelňa Ružomberok SST Žilina projekt
Tehelňa Žilina SST Žilina projekt
Tehelňa Pruské SST Žilina projekt
Tehelňa Sučany SST Žilina projekt
Tehelňa Nitrianske Pravno IT Lučenec projekt
Tehelňa Breznička IT Lučenec projekt
Tehelňa Fabiánka IT Lučenec projekt
Tehelňa Lučenec IT Lučenec projekt
Tehelňa Tisinec VST Košice projekt
Tehelňa Vranov VST Košice projekt
Tehelňa Hanušovce VST Košice projekt
Tehelňa Sp. Nová Ves VST Košice projekt
Pračka repy JUHOCUKOR Dunajská Streda projekt
Suché maltové zmesi VÁPENKA Loděnice projekt
Mlynica a hydratizácia vápna VÁPENKA Žírany projekt
Odpašovanie skladovacích síl SKLOOBAL Nemšová projekt
Výroba vláknobetónových kontajnerov na jadrový odpad SE Trnava projekt + realizácia
Laboratórium, náhradný zdroj SE Trnava projekt + realizácia
Rekonštrukcia výroby DCD Krupina projekt + realizácia
Šachtová pec č. XIV. SMZ Jelšava projekt + realizácia
Etážová pec INTOCAST Košice projekt + IČ
Šachtová pec INTOCAST Košice projekt + IČ
Úprava suroviny INTOCAST Košice projekt + IČ
Výroba slinutej magnézie INTOCAST Košice projekt
Modernizácia rotačnej pece HOLCIM Rohožník projekt
Plnička stolovej vody SPW Bratislava projekt + realizácia
Plnička stolovej vody VODAX Lúka projekt
Pálenica OLD HEROLD Trencín projekt
Pásová doprava čistenia anód SLOVALCO Žiar nad Hronom projekt
Osadenie vákuového vibrokompaktora SLOVALCO Žiar nad Hronom projekt
Uzatváranie násypky K030 SLOVALCO Žiar nad Hronom projekt
Rekonštrukcia hrubej drviarne SLOVALCO Žiar nad Hronom projekt
Čistiarne, úpravne a čerpacie stanice vody
Čistiareň zaolejovaných odpad. vôd RONA Lednické Rovne projekt + realizácia
Čistiareň brúsnych odpadových vôd RONA Lednické Rovne projekt + realizácia
ČOV ZELENÁ VODA projekt
Čistiareň zaolejovaných odpad. vôd ŽSR Trenč. Teplá projekt
Mechanické predčistenie CUKROVAR Tr. Teplá projekt
Odvodňovanie kalov CUKROVAR Tr. Teplá projekt
Anaeróbna čistiareň odpad. vôd MLIEKOSPOL Zvolen projekt
Čistiareň odpadových vôd z umývania vozidiel SPP Nové Mesto n./V projekt + realizácia
Kanalizácia a ČOV OÚ Sebedražie - Cígeľ projekt
Kanalizácia a ČOV OÚ Soblahov štúdia
ČOV OÚ Hôrka projekt
ČOV ÚSS Ad. Kochanovce projekt
Čistiareň odpadových vôd z prania ÚSS Ad. Kochanovce projekt
Čistiareň odpad. vôd z umýv. voz. PD Čachtice projekt
Neutralizačná stanica RONA Lednické Rovne projekt + realizácia
Lapač oleja SKLÁREŇ Poltár projekt + realizácia
Odlučovač oleja TAURIS Rim. Sobota realizácia
Úpravňa vody MLIEKOSPOL Zvolen projekt
Úpravňa vody VLN Košice projekt + realizácia
Úpravňa vody NOVOFRUKT N. Zám. projekt
Úpravňa vody ÚSS Ad. Kochanovce projekt
Demineralizačná stanica CALEX Zlaté Moravce projekt
Zmäkčovacia stanica KERAMOPROJEKT Trenčín realizácia
Dezinfekcia cirkulačnej vody PLAVÁREŇ M. Bielice projekt + realizácia
Dezinfekcia vody COLNICA Mor. Liesk. projekt + realizácia
Vodné hospodárstvo TA č.7 SKLOOBAL Nemšová projekt
Vodné hospodrástvo IZOMAT Nová Baňa projekt + realizácia
Čerpanie presiaklej vody TG1 - TG8 VE Gabčíkovo projekt + realizácia
Čerpacia stanica a úpravňa vody OÚ Hrabovka realizácia
Skládka TKO OÚ Selec projekt
Vodárenský dispečing ZVAK Trenčín projekt
Vodárenský dispečing VVAK Svidník projekt
Čerpacia stanica oteplenej a ochladenej vody PC1 HIROCEM Rohožník projekt + realizácia
Sedimentačná nádrž RONA Lednické Rovne projekt
Rozvody pitnej a úžitkovej vody v hale M-Pneu MATADOR Púchov projekt
Rozvody pitnej a úžitkovej vody v CTHS a energetike MATADOR Púchov projekt
Chladiace okruhy
Chladiaci systém - hala I LEONI SLOWAKIA Dobrá projekt + realizácia
Chladiaci systém - hala II LEONI SLOWAKIA Dobrá projekt + realizácia
Chladenie rozvlákňovača linky MV I IZOMAT Nová Baňa projekt + realizácia
Chladenie rozvlákňovača linky MV II IZOMAT Nová Baňa projekt + realizácia
Chladenie pojiva IZOMAT Nová Baňa projekt + realizácia
Chladiaca stanica CALEX Zlaté Moravce projekt + realizácia
Rekonštrukcia chladiacej veže PC1 HOLCIM Rohožník projekt + realizácia
Rekonštrukcia chladiacej veže PC2 HOLCIM Rohožník projekt + realizácia
Rekonštrukcia chladiaceho okruhu RONA CRYSTAL Lednické Rovne projekt + realizácia
Kompresorovne
Kompresorová stanica VE Horný Hričov projekt + realizácia
Kompresorová stanica VE Mikšová projekt + realizácia
Kompresorová stanica PE Čierny Váh projekt + realizácia
Kompresorová stanica PIVOVAR ZLATÝ BAŽANT Hurbanovo projekt + realizácia
Kompresorová stanica a rozvody stlač. vzduchu MOBILIER Madunice projekt + realizácia
Kompresorová stanica NICÁTOR Stožok realizácia
Kompresorová stanica LEONI SLOWAKIA Dobrá realizácia
Kompresorová stanica VE Dubnica realizácia
Kompresorová stanica SE Trnava projekt + realizácia
Kompresorová stanica MELCHER Dubnica n/Váhom realizácia
Kompresorová stanica LOGMAN-POVAŽAN Považské Podhradie realizácia
Kompresorová stanica POVAŽSKÝ CUKROVAR Trenčianska Teplá realizácia
Kompresorová stanica ŠSÚ Nová Dubnica realizácia
Kompresorová stanica SMZ Jelšava projekt + realizácia
Kompresorová stanica KABEL SCHLEPP Nové Zámky realizácia
Kompresorová stanica ZTS-ŤAŽKÉ STROJÁRENSTVO Dubnica n/Váhom realizácia
Kompresorová stanica ZTS-NAJUS Dubnica n/V realizácia
Kompresorová stanica VIDOX Trstená realizácia
Kompresorová stanica LR CRYSTAL Led.Rovne projekt + realizácia
Kompresorová stanica SOJA PRODUKT Drietoma projekt + realizácia
Kompresorová stanica HELA PLAST Košice realizácia
Kompresorová stanica KOMPOZITUM Topoľčany realizácia
Kompresorová stanica TSÚ Piešťany realizácia
Kompresorová stanica ROTOX Nitra realizácia
Úprava stlačeného vzduchu OBAL-VOGEL Nové Mesto n/V realizácia
Úprava stlačeného vzduchu MLYN TRENČAN Trenčianska Teplá realizácia
Úprava stlačeného vzduchu JAMP SVORADA Dubnica n/Váhom realizácia
Rozvody stlačeného vzduchu SCHOLLER Levice projekt + realizácia
Rozvody stlaceného vzduchu v hale M-Pneu MATADOR Púchov projekt
Kompresorová stanica JAMP Svorada Dubnica nad Váhom projekt + realizácia
Kompresorová stanica STROJSPOL Ilava realizácia
Kompresorová stanica BOST SK Trenčín realizácia
Kompresorová stanica KLIMSTAHL Myjava realizácia
Kompresorová stanica CubiDesingn Nové Mesto nad Váhom realizácia
Kompresorová stanica JAMP Ilava realizácia
Kompresorová stanica WORLDCOLOR Trenčín realizácia
Kompresorová stanica JOHNSON CONTROLS Trenčín realizácia
Kompresorová stanica PREMIER Trnava projekt
Kompresorová stanica DPB Bratislava projekt
Vykurovanie
Rekonštrukcia kotolne IV. ZŠ Trenčín projekt
Využitie odpadového tepla z kupolových pecí IZOMAT Nová Baňa projekt + realizácia
Pyrolýzna spaľovňa ŽSR Tr. Teplá projekt
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice SKLOOBAL Nemšová projekt + realizácia
Dielne odborného výcviku - výmenníková stanica LR CRYSTAL Lednické Rovne projekt + realizácia
Pletený textil Drietoma - výr.objekt J. MÚDRY Drietoma projekt
16. bytových jednotiek Pred Poľom SBD Trenčín projekt
24. bytových jednotiek Pred Poľom SBD Trenčín projekt
Vykurovanie sídla firmy Turbyt TURBYT Stará Turá projekt
Horúcovod k VS7, VS8, 196 a k VS (systém BTV) PREMARES Stará Turá projekt
Primárny rozvod tepla z VS4 do VS10 (systém BTV) PREMARES St.Turá projekt
Prípojka pary do kmenárne SKLOOBAL Nemšová projekt + realizácia
Stredisko výučby automechanikov SVA Dubnica n/V projekt
Rekonštrukcia vykurovania toruly OLD HEROLD FERM Trenčín projekt
Rekonštrukcia vykur. droždiarne OLD HEROLD FERM projekt
Váh - Obuv - Ilava RIEKER OBUV Ilava projekt
Spalinový kotol - linka MVII IZOMAT Nová Baňa projekt
Plynofikácia kotolne ZŠ Kočovce ZŠ Kočovce projekt
Rekonštrukcia vykur. systému RV RONA Lednické Rovne projekt
Ohrev technolog. vôd leptacej linky RONA Lednické Rovne projekt
Modernizácia kotolne IZOMAT Nová Baňa projekt
Tepelné hospodárstvo LÚ Dudince projekt
Vzduchotechnika
Rekonštrukcia ambasády AMBASÁDA USA Bratislava projekt
Závodná kuchyňa - vetranie HOLCIM Rohožník projekt + realizácia
Stredisko výučby automechanikov SVÚ Dubnica n/V projekt
Generátor Idroenergy 15.0 PLCRONA Lednické Rovne projekt

 
UNIPID s.r.o., Kuzmányho 13, 911 01 TrenčínTelefón:   032 - 650 17 15Fax:   032 - 652 95 44