UNIPID

Služby

PRÍPRAVA TECHNOLOGICKÝCH CELKOV

 • inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
 • kompletné projektové zabezpečenie
 • dielenská a výrobná dokumentácia

REALIZÁCIA TECHNOLOGICKÝCH CELKOV

 • dodávky technologických zariadení a celkov
 • montáž technologických celkov
 • montáž oceľových konštrukcií
 • uvedenie do prevádzky, skúšobná prevádzka

STLAČENÝ VZDUCH

 • predaj kompresorov a príslušenstva na úpravu stl. vzduchu
 • montáž na kľúč
 • dodávka náhradných dielov
 • servis a opravy technológii
UNIPID s.r.o., Kuzmányho 13, 911 01 TrenčínTelefón:   032 - 650 17 15Fax:   032 - 652 95 44